Sogn og Fjordane

Sona innheld bidrag som automatisk blir henta frå andre soner og brukarar i heile fylket. Bidrag til papiravisa Firda legg du inn på firda.origo.no. Firda sine reglar og retningslinjer for debatt og kommentering finn du her

Vertskapet tilrår

Stadig fleire ultralokale soner dukkar opp kring om i fylket. Blant dei nyaste sonene finn ein Holsen, Hyllestad, Oldedalen, Nasdalen, Gaular, Kandal, Naustdal, Fjaler, og Svelgen. Kontakt gjerne sonevertane om du vil vere med og styre sonene. Eller vil du drive ei eiga sone for ditt lokalsamfunn?

Er du ny på Origo finn du nyttige starttips her

5718 medlemer

Sjå alle

Fjordaglimt er en sone på Origo.

Annonse

Aktive samtalar i vår region

Eitt innlegg av Karianne A. T.
1
Eitt innlegg av Stein O. B.
20735
Eitt innlegg av magne d.
2
Eitt innlegg av magne d.
3

Sogn og Fjordane

Alle kan opprette sone på Origo. Nedanfor er eit utval av nye bidrag frå soner i Sogn og Fjordane.

Exclamation_desat_24

Jobbar målretta for rask avgjerd i favør Nordic Mining

Kvifor må politikarane jobbe for Nordic Mining?

Exclamation_desat_24

Kommunale bygg - Yksnebjør barnehage - tilrettelegging for auka arealbehov

SAKSUTGREIING:

Exclamation_desat_24

International Baccalaureate (IB), i samarbeid mellom UWC RCN og Dale vidaregåande skule. VG2 Maritim produksjonsteknikk.

Dale vgs og UWC Samarbeid HER

Exclamation_desat_24

Bok, barokk stol, kaffi og kringle. Førsteutgåver, verdiar.

Bok. 900 sider med årstal.

Exclamation_desat_24

Klimapolitikk på avvegar.

Det er vanskeleg å finne påstått samanheng mellom temperatur og CO2 i atmosfæren bortsett frå at i dei store klimaendringane, så var det alltid temperaturen som endrar seg først.Endring av CO2 kom omlag tusen år etter. Klimautviklinga mellom 1900 og år 2000 var langt frå eintydig. Fram til 1940 var det auke i både temperatur og CO2-innhald i atmosfæren. Så gjekk temperaturen nedover fram mot slutten av 70-talet. Midt på 60-talet var det snakk om ei ny istid. I heile denne perioden var det jamn oppgang av CO2. På slutten av 80-talet og fram til 1998 fekk vi ein ny oppgang av temperaturen og det vart sett fram påstand om at vi hadde menneskeskapte klimaendringar p.g.a.vår bruk av fossilt brensel. Etter 1998 har vi halde fram med auka bruk av fossilt brensel, men temperaturen har stagnert. Likevel er det mykje snakk om ei klimakrise og det vert brukt enorme summar på å redde klimaet.

Exclamation_desat_24

Førde, kvar går du?

Framtidas sentrum i Førde. Kva gjer vi med Brulandsvellene?

Exclamation_desat_24

Grøn krig?

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) har synt seg om ein konkurrent til Raudt fordi MDG naturleg nok gjer miljøspørsmål til ei hovudsak for partiet. For Raudt er miljøspørsmål er derimot berre ei av fleire hovudsaker. Vi er eit parti som kjempar mot dei aukande løns- og klasseforskjellane og seier frå om at det trengst eit sosialistisk samfunn for å fjerne det økonomiske grunnlaget for forskjellssamfunnet. Raudt meiner at det er kapitalistisk produksjon for profitt som er den eigentlege årsaka til ein miljøøydeleggjande økonomisk vekst. MDG derimot talar og handlar som om det er snakk om folkeopplysning og politiske grep for å skape ein kapitalisme som sikrar eit økologisk innretta samfunn.

Exclamation_desat_24

Aktiv på Dagtid

Så nettopp et innslag på Vestlandsrevyen i forbindelse med foreslått avvikling av ApD. Blir litt frustrert, men ser at dette er noe som kan ses fra flere sider mtp. om tilbudet bør sortere under spesialisthelsetjenesten alene.

Exclamation_desat_24

Anerkjenn Palestina

Under sitt besøk i Norge ba den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, utenriksminister Jonas Gahr Støre om at Norge støtter forslaget om å anerkjenne ein sjølvstendig palestinsk stat når spørsmålet kjem opp i FN si hovudforsamling. Den nye Svenske regjeringa har no bestemt seg for å anerkjenne Palestina som stat, no må den Norske regjeringa kome etter slik LO no gjer. Dei siste åra har det vore stillstand i forhandlingane om ein tostatsløysing. Å få støtte til statsdanninga er et forsøk frå palestinarane si side på å presse Israel tilbake til forhandlingsbordet.

Exclamation_desat_24

Program- og nominasjonsmøte i Førde AP - 3.Desember

Vi inviterar til program- og nominasjonsmøte i Førde Arbeidarparti, Onsdag 3.Desember kl 18:00 på Førdehuset i utstillingssalen.

Exclamation_desat_24

Ap er imot endringar i privatskulelova

Hovurutval for opplæring hadde i dag til behandling ei høyring om endringar i privatskulelova. Departementet har gjort framlegg om på ny å ta i bruk omgrepet frittståande skuler ( friskular) som nemning på skular som er i privat eige , og som er godkjende med rett til statstilskot etter lova.

Exclamation_desat_24

Lokal veke 48 - 2014. Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Hyllestad og Lavik Trekkspelklubb har samla musikantar som spelar til dans. Laurdag 29. i Trudvang.

Exclamation_desat_24

Føre var-prinsippet eller miljøskandale?

Når vi diskuterer bruk av Førdefjorden som sjødeponi med folk som ikkje bur nær nok til å vere direkte engasjerte, vil dei først ikkje tru kva vi seier. Også vi i Raudt Sogn og Fjordane synest at det er bortimot uforståeleg dersom sentralstyresmaktene gjev eit gruveselskap lov til å sleppe 445 tonn bly og 251 tonn nikkel på fjorden kvart år i 50 år.

Exclamation_desat_24

Alan Drop i Dale på fredag. One man show. Trudvang Teater 18.30

Freag 28 november har du en unik sjansen til å oppleve Alan Drop’s one man show i Trudvang Teater, Dale.

Exclamation_desat_24

Alan Drop. Stand Up på UWC på laurdag kl 19.00

Hallo Asbjørn!

Det skjer

Har du eit arrangement du vil dele? Del det her!

Sjå heile kalenderen

Mest tilrådd denne veka

i morgen, 29. november kl. 10.00 til 14.00 Vevang Produksjon AS
Vevang inviterer til Open dag laurdag 29. desember. Her kan du finne mange flotte julegåver. Det vert sal av våre tekstil- og trevarer, i tillegg skal fylgjande gjesteprodusentar ha stand: Matglede, Reidun Porten, Susannas Helse, Iren Kleiven, Hell… Les heile

Kampsaker

«Norge og Vestlandet har mistet et ungt flott menneske med hjertevarme og store sportslige resultater. Og hva velger Firda; Jo, fotballen er det viktigste uansett, store oppslag på framsida. Hvor er det medmenneskelige? Er virkelig fotballen virkelig så viktig at den går foran en slik tragedie?»

Ta standpunkt!
2 er positive
0 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønskjer det kan opprette ei sone på Origo. Her viser vi eit utval av soner. Opprett di eiga sone

Soner frå Fjordaglimt

 • Firda — Her kan du legge inn debattinnlegg, arrangement til Det skjer, lesarbilete, og anna som du ønskjer på trykk i…
 • Val 2011 Hyllestad — Val 2011 Hyllestad er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Hyllestad
 • Firdaval 2011 — Val 2011 Sogn og Fjordane er Firda si dekking av valkampen
 • Val 2011 Fjaler — Val 2011 Fjaler er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Fjaler
 • Val 2011 Naustdal — Val 2011 Naustdal er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Naustdal
 • Val 2011 Gulen — Val 2011 Gulen er Firda, firda.no, Nordhordland og nordhordland.no si sone for det brukarskapte innhaldet for…
 • Sportsfiske — Sportsfiske er ei sone som vert driven av Firda
 • Firda meiner... — Leiarkommentaren til sjefredaktøren og kommentarar frå andre redaksjonen til Firda Media
 • Firda-agentane — Lukka sone for alle som er med i agentnettverket til Firda
 • Val 2011 Høyanger — Val 2011 Høyanger er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Høyanger
 • Val 2011 Fylkestinget — Val 2011 Fylkestinget er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for fylkestingsvalet i Sogn…
 • Kyrkjeleg i Sogn og Fjordane — Halvlukka sone for tilsette og frivillige ved kyrkjene i Sogn og Fjordane
 • Val 2011 Gloppen — Val 2011 Gloppen er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gloppen
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Firdatinget — Folkets ting og domstol for Sogn og Fjordane
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Val 2011 Askvoll — Val 2011 Askvoll er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Askvoll
 • Val 2011 Gaular — Val 2011 Gaular er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gaular
 • Val 2011 Flora — Val 2011 Flora er Firda og firda.no si sone for det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Flora
 • Val 2011 Solund — Val 2011 Solund er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Solund
 • Val 2011 Førde — Val 2011 Førde er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Førde
 • Firda-bloggen — Innlegg frå bloggarane i Firda
 • Skrivekløe
 • Val 2011 Jølster — Val 2011 Jølster er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Jølster

Soner vi tilrår

 • RIVEDAL — RIVEDAL – kraftverkbygda og solsida av Dalsfjorden!
 • Fjaler — “Då Gud heldt fest i Fjaler” Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu
 • Naustdal — -bygda mellom byane
 • Angedalen — For folk som bur eller tidlegare har budd i Angedalen som er flottaste staden i heile Sogn og Fjordane! =D
 • Høyanger — Sona av og for høyangeringar – fastbuande og utflytta
 • Reksta — Møtplass for øyingar og andre med hjarte for øya i vest
 • Askvoll — Ein stad der dine villaste draumar kan realiserast, men også ein stad der dei små kvardagseventyra kan få lov til…
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Stongfjorden — Stongfjorden, den einaste fjorden i verda der du kan sjå frå fjordbotnen til havgapet
 • Jølster — Sone av og for jølstringar
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Sognatreff — Sona for sogningar og andre som liker seg i Sogn
 • Breim — Breim sin plass på nettet
 • Kystpuls — Lokal debatt og aktivitetskalender for ytre Sunnfjord – i regi av Firdaposten
 • Skjerjehamn — Skjerjehamn ligg nord på Sandøy i Gulen kommune
 • Jakt og Fiske - Vestlandet — Møteplassen for for jakt, og fiske intresserte i Sogn og Fjordane og Hordaland