Sogn og Fjordane

Sona innheld bidrag som automatisk blir henta frå andre soner og brukarar i heile fylket. Bidrag til papiravisa Firda legg du inn på firda.origo.no. Firda sine reglar og retningslinjer for debatt og kommentering finn du her

Vertskapet tilrår

Stadig fleire ultralokale soner dukkar opp kring om i fylket. Blant dei nyaste sonene finn ein Holsen, Hyllestad, Oldedalen, Nasdalen, Gaular, Kandal, Naustdal, Fjaler, og Svelgen. Kontakt gjerne sonevertane om du vil vere med og styre sonene. Eller vil du drive ei eiga sone for ditt lokalsamfunn?

Er du ny på Origo finn du nyttige starttips her

5717 medlemer

Sjå alle

Fjordaglimt er en sone på Origo.

Annonse

Aktive samtalar i vår region

Eitt innlegg av Norvald A.
23
Ein artikkel i dagens VG som enkelte i dette stupide og rasisistiske miljøet som Aasen tilhøyrer har godt av å lese.
Eitt innlegg av Johannes E. M.
10
Eitt innlegg av Svein F.
27
Eitt innlegg av Elisabeth D.
1

Sogn og Fjordane

Alle kan opprette sone på Origo. Nedanfor er eit utval av nye bidrag frå soner i Sogn og Fjordane.

Exclamation_desat_24

Sjakkmatt utan bonden

Når du mistar ein bonde, blir det ofte store svakheter rundt

Exclamation_desat_24

TISA – ein trussel mot velferd og demokrati

Nett no når du les dette, deltek Noreg i hemmelege forhandlingar om ein ny handelsavtale om tenester, Trade in Service Agreement (TISA). Amerikansk storkapital pressar for å skape ein global marknad for tenester, der all velferd, utdanning og andre viktige samfunnsområde skal kunne kjøpast og seljast til høgstbydande. Dei 50 landa som forhandlar om TISA står for 70% av tenestene i verda. Dei raudgrøne tok initiativet til å få Noreg med i forhandlingane, og den mørkeblå regjeringa følgjer sjølvsagt opp. Ideologien bak TISA passar som hand i hanske til regjeringa sine planar om å selje ut store delar av Noreg til private.

Exclamation_desat_24

Litteratur, kultur, dans, møteplass. Ungdommane i Flekke.

Sist veke var torsdagsdansen på Nesalandet.

Exclamation_desat_24

Tunkafeen i Dale. Dugnad og forbetringar.

Her er alltid litt å gjere i eit veteranhus.

Exclamation_desat_24

Nominasjon og årsmøte på Askvoll Sjøbuer fredag 30.1.15

Fredag 30.1. kl. 17.30 vert det nominasjonsmøte i Askvoll Arbeidarparti. Møtet vert halde på Askvoll sjøbuer. Programmet for neste periode i Askvoll vart vedteke på medlemsmøtet før jul. Nemnda som kjem med framlegg til liste, har arbeidd mykje. Det har ikkje vore lett å få nye namn på liste når fleire av dei som har vore med lenge, seier frå seg attval. Ikkje minst kvinner vegrar seg for å vere med i lokalpolitikken. Kl. 18.30 vert det årsmøte same stad.

Exclamation_desat_24

Ingen veit kven desse menneska er. Myrgravene ved Guddal kyrkje.

Guddal kyrkje.

Exclamation_desat_24

Kommunestyret 26. jan. 2015

Her er opptak frå møtet på nett-TV.

Exclamation_desat_24

SKAL EIN HA MEIR KULTUR ELLER MEIR ”KOMMERS” I FØRDEHUSET?

SKAL EIN HA MEIR KULTUR ELLER MEIRKOMMERS” I FØRDEHUSET?

Exclamation_desat_24

Dansen som gir samhold

Holder Hedmarks-tradisjonene ved like gjennom generasjoner

Exclamation_desat_24

Skiping av HAFS Utvikling AS

HAFS Utvikling AS

Exclamation_desat_24

Vi må fornye ei lov frå 1977!

Onsdag 28. februar vil YS, LO, Unio og Fagforbundet streike mot Regjeringa sitt framlegg til endringar i Arbeidsmiljølova (AML), endringar som tilpassar lova til dagens samfunns- og næringsliv, og som gir auka fleksibilitet både for arbeidsgjevarar og arbeidstakarar.

Exclamation_desat_24

Askesus

Christmas Extravaganza 2014, Askvoll Samfunnshus

Exclamation_desat_24

Skal Fossedalen bli utan fossar?

Fossedalen på nordsida av Dalsfjorden er igjen truga av kraftutbygging. Det same er området sør for Rørvika ved Førdefjorden, ein kjend oppgang til det kjende turmålet Blægja. For mange vil tapet bli stort om kvalitetane i så viktige og kjære landskapselement vert borte.

Exclamation_desat_24

Arbeiderpartiet sitt helseutval vil ha gratis skulemåltid for alle.

Arbeiderpartiet sitt helseutval vil ha gratis skulemåltid for alle.

Exclamation_desat_24

Lokal veke 5 - 2015. Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og framover. Veke 5 er 26. jan – 1. februar 2015

Det skjer

Har du eit arrangement du vil dele? Del det her!

Sjå heile kalenderen

Mest tilrådd denne veka

i dag, 29. januar kl. 11.00 til 15.00 Nordfjord Folkemuseum
I år fyller kunstnaren og kulturpersonen Petter Eide 90 år. I den anledning set Nordfjord Folkemuseum opp ei utstilling med måleri av jubilanten. Desse bilete har du kanskje ikkje sett? I utstillinga vil du finne mange av dei kjente bileta som kuns… Les heile

Kampsaker

«Norge og Vestlandet har mistet et ungt flott menneske med hjertevarme og store sportslige resultater. Og hva velger Firda; Jo, fotballen er det viktigste uansett, store oppslag på framsida. Hvor er det medmenneskelige? Er virkelig fotballen virkelig så viktig at den går foran en slik tragedie?»

Ta standpunkt!
2 er positive
0 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønskjer det kan opprette ei sone på Origo. Her viser vi eit utval av soner. Opprett di eiga sone

Soner frå Fjordaglimt

 • Firda — Her kan du legge inn debattinnlegg, arrangement til Det skjer, lesarbilete, og anna som du ønskjer på trykk i…
 • Val 2011 Fjaler — Val 2011 Fjaler er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Fjaler
 • Val 2011 Høyanger — Val 2011 Høyanger er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Høyanger
 • Firdatinget — Folkets ting og domstol for Sogn og Fjordane
 • Val 2011 Gloppen — Val 2011 Gloppen er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gloppen
 • Sportsfiske — Sportsfiske er ei sone som vert driven av Firda
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Val 2011 Fylkestinget — Val 2011 Fylkestinget er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for fylkestingsvalet i Sogn…
 • Val 2011 Naustdal — Val 2011 Naustdal er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Naustdal
 • Val 2011 Hyllestad — Val 2011 Hyllestad er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Hyllestad
 • Kyrkjeleg i Sogn og Fjordane — Halvlukka sone for tilsette og frivillige ved kyrkjene i Sogn og Fjordane
 • Firda meiner... — Leiarkommentaren til sjefredaktøren og kommentarar frå andre redaksjonen til Firda Media
 • Val 2011 Gulen — Val 2011 Gulen er Firda, firda.no, Nordhordland og nordhordland.no si sone for det brukarskapte innhaldet for…
 • Firdaval 2011 — Val 2011 Sogn og Fjordane er Firda si dekking av valkampen
 • Val 2011 Førde — Val 2011 Førde er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Førde
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Val 2011 Askvoll — Val 2011 Askvoll er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Askvoll
 • Firda-agentane — Lukka sone for alle som er med i agentnettverket til Firda
 • Val 2011 Gaular — Val 2011 Gaular er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gaular
 • Val 2011 Flora — Val 2011 Flora er Firda og firda.no si sone for det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Flora
 • Val 2011 Solund — Val 2011 Solund er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Solund
 • Firda-bloggen — Innlegg frå bloggarane i Firda
 • Skrivekløe
 • Val 2011 Jølster — Val 2011 Jølster er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Jølster

Soner vi tilrår

 • RIVEDAL — RIVEDAL – kraftverkbygda og solsida av Dalsfjorden!
 • Fjaler — “Då Gud heldt fest i Fjaler” Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu
 • Naustdal — -bygda mellom byane
 • Angedalen — For folk som bur eller tidlegare har budd i Angedalen som er flottaste staden i heile Sogn og Fjordane! =D
 • Høyanger — Sona av og for høyangeringar – fastbuande og utflytta
 • Reksta — Møtplass for øyingar og andre med hjarte for øya i vest
 • Askvoll — Ein stad der dine villaste draumar kan realiserast, men også ein stad der dei små kvardagseventyra kan få lov til…
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Stongfjorden — Stongfjorden, den einaste fjorden i verda der du kan sjå frå fjordbotnen til havgapet
 • Jølster — Sone av og for jølstringar
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Sognatreff — Sona for sogningar og andre som liker seg i Sogn
 • Breim — Breim sin plass på nettet
 • Kystpuls — Lokal debatt og aktivitetskalender for ytre Sunnfjord – i regi av Firdaposten
 • Skjerjehamn — Skjerjehamn ligg nord på Sandøy i Gulen kommune
 • Jakt og Fiske - Vestlandet — Møteplassen for for jakt, og fiske intresserte i Sogn og Fjordane og Hordaland