Sogn og Fjordane

Sona innheld bidrag som automatisk blir henta frå andre soner og brukarar i heile fylket. Bidrag til papiravisa Firda legg du inn på firda.origo.no. Firda sine reglar og retningslinjer for debatt og kommentering finn du her

Vertskapet tilrår

Stadig fleire ultralokale soner dukkar opp kring om i fylket. Blant dei nyaste sonene finn ein Holsen, Hyllestad, Oldedalen, Nasdalen, Gaular, Kandal, Naustdal, Fjaler, og Svelgen. Kontakt gjerne sonevertane om du vil vere med og styre sonene. Eller vil du drive ei eiga sone for ditt lokalsamfunn?

Er du ny på Origo finn du nyttige starttips her

5711 medlemer

Sjå alle

Fjordaglimt er en sone på Origo.

Annonse

Aktive samtalar i vår region

Eitt innlegg av Arild G.
1
Eitt innlegg av Odd F.
1
Eitt innlegg av Asbjørn G.
1
Eitt innlegg av Svein F.
1

Sogn og Fjordane

Alle kan opprette sone på Origo. Nedanfor er eit utval av nye bidrag frå soner i Sogn og Fjordane.

Exclamation_desat_24

Ryggsteinen. Ei segn frå gammal tid. Ryggstein-Sjur.

Svein Fristad fortel:

Exclamation_desat_24

Vil du stå på liste for Venstre?

• Last ned denne brosjyren som PDF

Exclamation_desat_24

Meir scenekunst i Fjaler: Hallo, Hallo / Hello, Hello. Kompani Krapp Kjem til Dale. Musikk, dans og levande bilete. 15. oktober. SAFUGE Cafe.

Nye kulturtilbod i Fjaler heile tida. Musikk, dans og spennande mat. :

Exclamation_desat_24

Ungt Entreprenørskap. Dale vgs.

Sogn og Fjordane i verda

Exclamation_desat_24

Kan du dette

Exclamation_desat_24

Endå færre fast tilsette?

I fleire lokalaviser har regiondirektør Jan Atle Stang i Næringslivets Hovedorganisasjon i Sogn og Fjordane applaudert FrP-/H-regjeringa sitt forslag om utvida rett til mellombelse tilsetjingar. Forslaget vil innebere ei så sterk svekking av arbeidsmiljølova at det må takast kraftig til motmæle.

Exclamation_desat_24

Prinsessa og åndene

Menneska har utvikla førestillingar om ånder til alle tider. Tidleg i menneskehistoria budde åndene i stokk og stein, og korleis menneska forheldt seg til desse åndene meinte dei var viktig for liva deira. Menneske utvikla med kvart meir samansette samfunn, og utviklinga av førestillingane om åndene kravde spesialistar. Presteskap oppstod. Og førestillingar om ånder har vorte fleire og meir omfattande. Eg såg at nokon som hadde arbeidd med å finne ut kor mange variantar av kristen tru som finst i verda i dag, kom fram til om lag 2000. Ein tredjepart av menneska på jorda er kristne, og variasjonane om ånder i andre religionar er også talrike.

Exclamation_desat_24

Ryggsteinen

Det er tydelegvis fleire enn eg som har høyrt forteljingar frå Ryggsteinen.

Exclamation_desat_24

Stortingspolitikarar utan ryggrad.

Avisa Firda skriv om den høgaktuelle OL-saka og stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane i dag. Kva meiner dei om dette? Det viser seg at dei meiner både det eine og det andre. På same tid! Ingen av dei mannar seg opp til eit klart standpunkt! Her skal vi altså svi av eit tosifra milliardbeløp på ein fest i Oslo samstundes som det skal kuttast inn til beinet i Sogn og Fjordane. Svaret frå stortingspolitikarane burde sjølvsagt ha vore eit rungane NEI til OL i Oslo i 2022.

Exclamation_desat_24

Mikkelsmesse i Flekke 4. og 5. oktober

Program

Exclamation_desat_24

Lokal veke 40 - 2014. Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og framover. Veke 40 er 29. sept. – 4. okt.. 2014

Exclamation_desat_24

Teaterfesten i Fjaler 2014. Sopp i skogen. Røykeriet på Øyra.

Er du op teaterfestivalen kan du vere med på meir enn teaterframsyningar og dramatikk.

Exclamation_desat_24

Noko nytt i Dalsfjorden. Bubåt? Midt i sentrum. Gratis tomt.

Nye idear, nye tiltak i Fjaler.

Exclamation_desat_24

Gründer? Du?

Lyst å starte eiga verksemd?

Exclamation_desat_24

Teaterfestivalen i Fjaler 2014. Tema skog.

Borte ved Gamle Skulehuset i Dale var der aktivitet i dag.

Det skjer

Har du eit arrangement du vil dele? Del det her!

Sjå heile kalenderen

Mest tilrådd denne veka

laurdag 4. oktober kl. 11.00 Flekke skule
I samband med Mikkelsmesse i Flekke har Flekke skule salsutstilling og auksjon av gamle skuleting. Her kan nemnast 3 gamle skulepultar, gamalt skåp, vevstol, skrivemaskin, høvlebenkar, kart, plansjar med bibelske motiv og med naturfaglege motiv, verk… Les heile

Kampsaker

«Norge og Vestlandet har mistet et ungt flott menneske med hjertevarme og store sportslige resultater. Og hva velger Firda; Jo, fotballen er det viktigste uansett, store oppslag på framsida. Hvor er det medmenneskelige? Er virkelig fotballen virkelig så viktig at den går foran en slik tragedie?»

Ta standpunkt!
2 er positive
0 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønskjer det kan opprette ei sone på Origo. Her viser vi eit utval av soner. Opprett di eiga sone

Soner frå Fjordaglimt

 • Firda-agentane — Lukka sone for alle som er med i agentnettverket til Firda
 • Firda meiner... — Leiarkommentaren til sjefredaktøren og kommentarar frå andre redaksjonen til Firda Media
 • Firda — Her kan du legge inn debattinnlegg, arrangement til Det skjer, lesarbilete, og anna som du ønskjer på trykk i…
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Val 2011 Fylkestinget — Val 2011 Fylkestinget er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for fylkestingsvalet i Sogn…
 • Firdaval 2011 — Val 2011 Sogn og Fjordane er Firda si dekking av valkampen
 • Val 2011 Fjaler — Val 2011 Fjaler er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Fjaler
 • Sportsfiske — Sportsfiske er ei sone som vert driven av Firda
 • Val 2011 Gloppen — Val 2011 Gloppen er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gloppen
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Val 2011 Høyanger — Val 2011 Høyanger er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Høyanger
 • Kyrkjeleg i Sogn og Fjordane — Halvlukka sone for tilsette og frivillige ved kyrkjene i Sogn og Fjordane
 • Val 2011 Naustdal — Val 2011 Naustdal er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Naustdal
 • Firdatinget — Folkets ting og domstol for Sogn og Fjordane
 • Val 2011 Askvoll — Val 2011 Askvoll er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Askvoll
 • Val 2011 Gaular — Val 2011 Gaular er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gaular
 • Val 2011 Flora — Val 2011 Flora er Firda og firda.no si sone for det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Flora
 • Val 2011 Solund — Val 2011 Solund er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Solund
 • Val 2011 Gulen — Val 2011 Gulen er Firda, firda.no, Nordhordland og nordhordland.no si sone for det brukarskapte innhaldet for…
 • Val 2011 Hyllestad — Val 2011 Hyllestad er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Hyllestad
 • Val 2011 Førde — Val 2011 Førde er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Førde
 • Firda-bloggen — Innlegg frå bloggarane i Firda
 • Skrivekløe
 • Val 2011 Jølster — Val 2011 Jølster er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Jølster

Soner vi tilrår

 • RIVEDAL — RIVEDAL – kraftverkbygda og solsida av Dalsfjorden!
 • Fjaler — “Då Gud heldt fest i Fjaler” Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu
 • Naustdal — -bygda mellom byane
 • Angedalen — For folk som bur eller tidlegare har budd i Angedalen som er flottaste staden i heile Sogn og Fjordane! =D
 • Høyanger — Sona av og for høyangeringar – fastbuande og utflytta
 • Reksta — Møtplass for øyingar og andre med hjarte for øya i vest
 • Askvoll — Ein stad der dine villaste draumar kan realiserast, men også ein stad der dei små kvardagseventyra kan få lov til…
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Stongfjorden — Stongfjorden, den einaste fjorden i verda der du kan sjå frå fjordbotnen til havgapet
 • Jølster — Sone av og for jølstringar
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Sognatreff — Sona for sogningar og andre som liker seg i Sogn
 • Breim — Breim sin plass på nettet
 • Kystpuls — Lokal debatt og aktivitetskalender for ytre Sunnfjord – i regi av Firdaposten
 • Skjerjehamn — Skjerjehamn ligg nord på Sandøy i Gulen kommune
 • Jakt og Fiske - Vestlandet — Møteplassen for for jakt, og fiske intresserte i Sogn og Fjordane og Hordaland