Sogn og Fjordane

Sona innheld bidrag som automatisk blir henta frå andre soner og brukarar i heile fylket. Bidrag til papiravisa Firda legg du inn på firda.origo.no. Firda sine reglar og retningslinjer for debatt og kommentering finn du her

Vertskapet tilrår

Stadig fleire ultralokale soner dukkar opp kring om i fylket. Blant dei nyaste sonene finn ein Holsen, Hyllestad, Oldedalen, Nasdalen, Gaular, Kandal, Naustdal, Fjaler, og Svelgen. Kontakt gjerne sonevertane om du vil vere med og styre sonene. Eller vil du drive ei eiga sone for ditt lokalsamfunn?

Er du ny på Origo finn du nyttige starttips her

5719 medlemer

Sjå alle

Fjordaglimt er en sone på Origo.

Annonse

Aktive samtalar i vår region

Eitt innlegg av Kjell Y.
47
Eitt innlegg av Roar G.
1
Eitt innlegg av Erik S.
109
Eitt innlegg av Roar G.
3

Sogn og Fjordane

Alle kan opprette sone på Origo. Nedanfor er eit utval av nye bidrag frå soner i Sogn og Fjordane.

Exclamation_desat_24

Teaterpremiere i Trudvang, Dale UL. Dramatikk - du kan komme og sjå.

Sundag 26. april fekk vi sjå Teaterstykket “Heksene” av Roald Dahl.

Exclamation_desat_24

Pining for the fjords

No har altså regjeringa vedteke å gje grønt lys for gruvedrift i Engebøfjellet med tilhøyrande sjødeponi, og trossar med dette det meste av miljøfaglege råd som føreligg pr i dag. «Føre var-prinsippet» som Norge i tiår har trukke fram som eit sentralt trekk ved norsk miljøpolitikk, fortonar seg dermed som tomme ord, og noko det berre er å sjå vekk i frå dersom utsiktene til kortsiktig gevinst er store nok. Trass i at dette gjer oss til ein miljøversting i verdenssamanheng når det kjem til retningslinjer for gruvedrift. Det er i dag kun fire nasjonar som tillet sjødeponi i tilknytning til mineralverksemd. Desse er Norge, Tyrkia, Indonesia og Papua New Guinea. I sistnemde nasjon vurderer ein eit forbod mot dette. Så kva er det så vi i Norge har forstått, som så godt som heile den øvrige verda endå ikkje har oppfatta?

Exclamation_desat_24

Må arbeidsplasser betales med gruveslam?

Hovedargumentet for gruveindustri medførende gruveslam i fjorden er at det kan skape arbeidsplasser, mellom 150 og 300 arbeidsplasser har det vært snakka om.

Exclamation_desat_24

Bok-kafe. Bøker i Trudvang, Dale UL.

Bok-kafen UTSETT! Sjå teater 26. april, HEKSENE i Trudvang i staden.

Exclamation_desat_24

Jordskjelv i Nepal. Ungdommar frå Nepal går, og har gått, på skulen i Flekke. UWC. Nokre gonger er verda lita.

Frykter 4.500 har omkommet i jordskjelvet

Exclamation_desat_24

Skulestrukturen i Fjaler

Sjølv om eg per dags dato er utflyttar, kjem eg ikkje unna det faktum at eg forblir ein flekking uansett kvar eg bur, difor må eg engasjere meg i skuledebatten som nok ein gong går i Fjaler.

Exclamation_desat_24

1. mai toget i Førde

Det er jo utenkelig at toget i Førde ikke skal ha plakater mot gruveslam i fjorden selvfølgelig. Men skulle det utenkelige skje måtte det jo være fordi noen høyt oppe i fylkeshierarkiet hadde diktert et forbud mot slike plakater, og det er jo også utenkelig. Men skulle også det skje, da ville vel alle de som er imot gruveslam i fjorden stille seg opp og rope: Gruveslam Norges skam, Gruveslam Norges skam! Og det er vel ikke utenkelig?

Exclamation_desat_24

- Flekke er Fjaler sitt utstillingsvindu. Kvart einaste argument mot nedlegging av Flekke skule vart høyrt.

– Høyr på dette, seier rådmann Ola Hovland.

Exclamation_desat_24

FRÅ IDE TIL MARKNAD. Kurs i Dale 23.04.2015 Vegen frå idé til marknad startar med å la kundane avgjere om idéen din er god

Er du gründer?

Exclamation_desat_24

Flyktninger

De av våre europeiske forfedre som ikke godtok slit i fattige kår ble lykkejegere i Amerika. De slakta ned og forviste de innfødte til områder våre forfedre ikke ville ha. De stjal mennesker fra Afrika og brukte dem som slaver. De bygde et samfunn av den sterkestes rett og skrev “Gott mit uns”, nei det var på beltespennene i Hitlertyskland. I Amerika skrev de “In God we trust” på pengene sine.

Exclamation_desat_24

Susanna kjem på Kulturscene Fjaler. Dalstunet laurdag 2. mai kl 12.00

Susanna har stand i Dalstunet laurdag 2. mai kl 12.00

Exclamation_desat_24

Jan Tore og Førdefjorden

Det er no gått ei veke sidan Jan Tore bestemde seg og sa ja til å leggje eit rikt matfat og ein vakker fjord brakk i 50 år – med stor fare for både kortsiktige og lansiktige negative verknader ingen med handa på hjarta veit sikkert kor ber av. Jan Tore har fått fornying som sitt mandat og ser ingen problem ved å skifte ut mange etablerte arbeidsplassar med færre nye EØS-arbeidsplassar. Tine hadde ingen merknad etter at ho hadde bede Miljødirektoratet på nytt vurdere deira reelle nei og fagleg funderte miljøulemper ved sjødeponi, opp mot fordelar som direktoratet knapt har eit fnugg av fagleg kompetanse til å vurdere. Trine kom raskt på bana og sa at no skulle ho gjere absolutt alt for å snu galskapen, men ho ville ikkje gjere det einaste som kunne verke: Å bryte samarbeidet med Erna og venene hennar for då ville Jonas og venene hans ta Vesterålen straks dei kom til makta, sa ho. Bård Vegar sa at han ikkje angra på at han trudde at meir kunnskap kunne få mineralstrategane i storkoalisasjonen til å snu, og synte til at både Jens og Liv Signe var klare til å sei ja til fjell i sjø den gongen han var i posisjon. Men både Bård Vegar og noverande læringssjef Torgeir må no innsjå at kunnskapar ikkje betyr noko som helst sålenge kortsiktige pengar er i sikte og Monica seier at landet treng fleire bein å stå på. Og er det ikkje Monica, så blir det Trond…. Men medan politikarane såleis vennleg skuldar på kvarandre og samrøystes godtek at jamvel ”børssensitivitet” for eit selskap med tre tilsette er overordna demokratisk innsyn, har dei unge i distriktet vakna i hopetal og seier nei-takk til eit skamlaust omdøme av norsk naturforvaltning og ein framtidig skamfaren landsdel. Og endeleg har nasjonale og internasjonale media byrja å rette lyskastarane mot at demokratiet og den norske folkemakts-modellen vil bli den store taparen om denne framgongsmåten vinn fram.På Sagaøya vest i havet, ikkje langt frå huset der Reagan og Gorbatsjov sette seg ned for å snakke saman i ei vanskeleg tid for verda, fann eg skiltet nedafor.

Exclamation_desat_24

Bokbyen Tvedestrand. Bokbyen i Fjærland. Går det an i Dale?

NRK

Exclamation_desat_24

Vårmønstring veterankøyrety på Skei 1. mai 2015

Er du klar for ein tur 1. mai? Vi møter ved Essostasjonen på Skei frå kl 14.00. Turen går via Jølster panorama (tidl Haugen camping), så køyre vi sørsida til Vassenden og legg som vanleg ein stopp på Svidalsneset med litt kaffi og vafler/svele. Litt konkurranse og premiering under vegs.

Exclamation_desat_24

Kulturscene 18. april. Dingseriet. Dale UL. Politisk kvarter. Aktivitetar.

Det er tid for å komme ut i frisk luft.

Det skjer

Har du eit arrangement du vil dele? Del det her!

Sjå heile kalenderen

Mest tilrådd denne veka

i morgen, 28. april kl. 19.30 Førde Bibliotek
Teaterstykket handlar om forfattaren og kunstmålaren Karl Friedrich Kurz, som budde i Askvoll det meste av sitt vaksne liv. Kurz skreiv ei rekkje bøker og var ein anerkjend og svært populær forfattar i det tyske språkområdet. Bøkene hans er ofte preg… Les heile

Kampsaker

«Norge og Vestlandet har mistet et ungt flott menneske med hjertevarme og store sportslige resultater. Og hva velger Firda; Jo, fotballen er det viktigste uansett, store oppslag på framsida. Hvor er det medmenneskelige? Er virkelig fotballen virkelig så viktig at den går foran en slik tragedie?»

Ta standpunkt!
2 er positive
0 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønskjer det kan opprette ei sone på Origo. Her viser vi eit utval av soner. Opprett di eiga sone

Soner frå Fjordaglimt

 • Firdatinget — Folkets ting og domstol for Sogn og Fjordane
 • Val 2011 Gulen — Val 2011 Gulen er Firda, firda.no, Nordhordland og nordhordland.no si sone for det brukarskapte innhaldet for…
 • Val 2011 Askvoll — Val 2011 Askvoll er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Askvoll
 • Firdaval 2011 — Val 2011 Sogn og Fjordane er Firda si dekking av valkampen
 • Kyrkjeleg i Sogn og Fjordane — Halvlukka sone for tilsette og frivillige ved kyrkjene i Sogn og Fjordane
 • Firda — Her kan du legge inn debattinnlegg, arrangement til Det skjer, lesarbilete, og anna som du ønskjer på trykk i…
 • Val 2011 Hyllestad — Val 2011 Hyllestad er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Hyllestad
 • Sportsfiske — Sportsfiske er ei sone som vert driven av Firda
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Val 2011 Høyanger — Val 2011 Høyanger er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Høyanger
 • Val 2011 Gloppen — Val 2011 Gloppen er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gloppen
 • Firda meiner... — Leiarkommentaren til sjefredaktøren og kommentarar frå andre redaksjonen til Firda Media
 • Val 2011 Gaular — Val 2011 Gaular er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gaular
 • Val 2011 Solund — Val 2011 Solund er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Solund
 • Val 2011 Fjaler — Val 2011 Fjaler er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Fjaler
 • Firda-agentane — Lukka sone for alle som er med i agentnettverket til Firda
 • Val 2011 Førde — Val 2011 Førde er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Førde
 • Val 2011 Naustdal — Val 2011 Naustdal er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Naustdal
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Firda-bloggen — Innlegg frå bloggarane i Firda
 • Val 2011 Fylkestinget — Val 2011 Fylkestinget er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for fylkestingsvalet i Sogn…
 • Val 2011 Flora — Val 2011 Flora er Firda og firda.no si sone for det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Flora
 • Skrivekløe
 • Val 2011 Jølster — Val 2011 Jølster er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Jølster

Soner vi tilrår

 • RIVEDAL — RIVEDAL – kraftverkbygda og solsida av Dalsfjorden!
 • Fjaler — “Då Gud heldt fest i Fjaler” Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu
 • Naustdal — -bygda mellom byane
 • Angedalen — For folk som bur eller tidlegare har budd i Angedalen som er flottaste staden i heile Sogn og Fjordane! =D
 • Høyanger — Sona av og for høyangeringar – fastbuande og utflytta
 • Reksta — Møtplass for øyingar og andre med hjarte for øya i vest
 • Askvoll — Ein stad der dine villaste draumar kan realiserast, men også ein stad der dei små kvardagseventyra kan få lov til…
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Stongfjorden — Stongfjorden, den einaste fjorden i verda der du kan sjå frå fjordbotnen til havgapet
 • Jølster — Sone av og for jølstringar
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Sognatreff — Sona for sogningar og andre som liker seg i Sogn
 • Breim — Breim sin plass på nettet
 • Kystpuls — Lokal debatt og aktivitetskalender for ytre Sunnfjord – i regi av Firdaposten
 • Skjerjehamn — Skjerjehamn ligg nord på Sandøy i Gulen kommune
 • Jakt og Fiske - Vestlandet — Møteplassen for for jakt, og fiske intresserte i Sogn og Fjordane og Hordaland