Sogn og Fjordane

Sona innheld bidrag som automatisk blir henta frå andre soner og brukarar i heile fylket. Bidrag til papiravisa Firda legg du inn på firda.origo.no. Firda sine reglar og retningslinjer for debatt og kommentering finn du her

Vertskapet tilrår

Stadig fleire ultralokale soner dukkar opp kring om i fylket. Blant dei nyaste sonene finn ein Holsen, Hyllestad, Oldedalen, Nasdalen, Gaular, Kandal, Naustdal, Fjaler, og Svelgen. Kontakt gjerne sonevertane om du vil vere med og styre sonene. Eller vil du drive ei eiga sone for ditt lokalsamfunn?

Er du ny på Origo finn du nyttige starttips her

5710 medlemer

Sjå alle

Fjordaglimt er en sone på Origo.

Annonse

Aktive samtalar i vår region

Eitt innlegg av Einar R.
1
Eitt innlegg av Asbjørn G.
1
Eitt innlegg av Håkon B.
2
Eitt innlegg av Erik S.
3

Sogn og Fjordane

Alle kan opprette sone på Origo. Nedanfor er eit utval av nye bidrag frå soner i Sogn og Fjordane.

Exclamation_desat_24

Norway 1950s

Exclamation_desat_24

Bergen, Norway - Old Film Clip

Bergen in what i think is the 30s or earlier. In one of the clips there is a building on fire and the ruins of brick buildings that i first though was from the second world war, but its probably from the great fire of 1916. Bergen is situated in the middle of the western part of Norway. Movie from Bergen offentlige bibliotek. Copyright Bergen komune.

Exclamation_desat_24

Bli med på noe spennende og morrosomt

Hyggelig melding fra Jølster Fotoklubb. …..For nærmere informasjon… Klikk HER

Exclamation_desat_24

Viktig møte i Jølster fotoklubb

I forbindelse med utgivelse av fotoboken fra Jølster, har vi den glede å innby til nytt medlemsmøte. Det er også viktig at andre som har bilder de tror passer i denne boken, møter opp på Jølstraholmen cafe’ denne onsdagskvelden. Møtet starter kl 19.30 den 29 oktober. Full informasjon til dei nye som ønsker å delta med bilder til dette prospektet. ……….Det blir lett servering , med noe å bite i.

Exclamation_desat_24

Dale UL - Aktivitetar i ungdomslaget.

Seminar: Hus som skaper landet

Exclamation_desat_24

Furset. Fjaler. Bjarte Midtbø og Kystvilt.

Kystvilt: Foredlar edel råvare

Exclamation_desat_24

Vindkraft vil ingen kjøpe

Berre til vindkraft her i landet har NVE delt ut konsesjonar til 19,5 TWh (milliardar kWh), nesten tre firedelar av dei 26,4 TWh som sertifikatordninga skulle skaffe i Noreg og Sverige til saman. Problemet for selskapa er at ingen vil ha denne krafta.

Exclamation_desat_24

Lokal veke 43 - 2014. Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og framover. Veke 43er 20. okt.. – 26. okt.. 2014

Exclamation_desat_24

Kommunestyret 20.10.2014

Arkivfoto.

Exclamation_desat_24

Kommunereform

Stortinget diskuterte kommunereform 18. juni 2014. Diskusjonen viste at der er fleirtal på Stortinget for ei kommunereform. Men kva innhald fleirtalet er einige om, er det vanskeleg å få tak i. Talet på kommunar skal reduserast, frå no 428, men kor mykje er uvisst. Alminneleg vitige folk som freistar orientere seg, møter eit rikt utval av plussord; Effektivitet og stordriftsfordelar skal det bli, meir økonomisk solide kommunar, større valfridom for innbyggjarane, meir lokaldemokrati. Lista over minusord er tom. Eg har ein målestokk for meg sjølv; Eg har studert 7 år på universitet, og har lært det teoretiske og abstrakte språket som dominerer samfunnsteoriar og det politiske liv. Og eg har diskutert politikk med mange slags folk. Når eg ikkje greier å forstå kva kommunereforma skal føre til, så er det ikkje meininga det skal vere forståeleg for folk flest.

Exclamation_desat_24

Kan det bli verre?

I Firda sitt nedslagsfelt er det minst 100 personar som med ei årsinntekt på over 2 millionar vil få redusert inntektsskatten sin med 38.400 kr. Det er svært mange av dei same millionærane som også vil nyte godt av redusert formueskatt. Dette er lett å lese ut av Firda si laurdagsutgåve (18. oktober).

Exclamation_desat_24

Medlemsmøte med fokus på arealplan! 22.Oktober 2014

Styret i Førde AP ynskjer å kalle inn medlemmer til eit medlemsmøte med fokus på arealplanen.

Exclamation_desat_24

Basar i Rivedal

Rivedal Bygdelag held basar i Rivedal bygdehus søndag 26 oktober kl 15.00.

Exclamation_desat_24

OPPFRISKNINGSKURSET BILFØRAR 65+

NB Påmelding innan 31.10.14!

Exclamation_desat_24

Dei vil restarte Dale-puben før jul

Alt 5. desember kan dørene atter opne på puben i Dale, om dugnadsgjengen får planen til å gå opp.

– Vi har tilsegn om mellom 250.000 og 300.000 i aksjekapital, seier Stig Hauge, som opphavleg hadde ideen om å få ny drift i lokala som står tomme etter at Fossen Bryggeripub stengde dørene.

Det skjer

Har du eit arrangement du vil dele? Del det her!

Sjå heile kalenderen

Mest tilrådd denne veka

i dag, 23. oktober kl. 10.30 Naustdal kyrkje
Song musikk og rytmer for born i alderen 0-1 år saman med foreldre. Vi opnar dørene kl. 10.30. Program frå 11.00 til ca.11.30. Sosialt samvere fram til 12.30. Ta gjerne med matpakke. Vi serverer te/kaffi/saft og frukt. Velkomen.

Kampsaker

«Norge og Vestlandet har mistet et ungt flott menneske med hjertevarme og store sportslige resultater. Og hva velger Firda; Jo, fotballen er det viktigste uansett, store oppslag på framsida. Hvor er det medmenneskelige? Er virkelig fotballen virkelig så viktig at den går foran en slik tragedie?»

Ta standpunkt!
2 er positive
0 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønskjer det kan opprette ei sone på Origo. Her viser vi eit utval av soner. Opprett di eiga sone

Soner frå Fjordaglimt

 • Firda — Her kan du legge inn debattinnlegg, arrangement til Det skjer, lesarbilete, og anna som du ønskjer på trykk i…
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Val 2011 Fjaler — Val 2011 Fjaler er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Fjaler
 • Firda meiner... — Leiarkommentaren til sjefredaktøren og kommentarar frå andre redaksjonen til Firda Media
 • Val 2011 Fylkestinget — Val 2011 Fylkestinget er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for fylkestingsvalet i Sogn…
 • Firda-agentane — Lukka sone for alle som er med i agentnettverket til Firda
 • Sportsfiske — Sportsfiske er ei sone som vert driven av Firda
 • Val 2011 Gloppen — Val 2011 Gloppen er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gloppen
 • Firdaval 2011 — Val 2011 Sogn og Fjordane er Firda si dekking av valkampen
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Val 2011 Høyanger — Val 2011 Høyanger er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Høyanger
 • Kyrkjeleg i Sogn og Fjordane — Halvlukka sone for tilsette og frivillige ved kyrkjene i Sogn og Fjordane
 • Val 2011 Naustdal — Val 2011 Naustdal er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Naustdal
 • Firdatinget — Folkets ting og domstol for Sogn og Fjordane
 • Val 2011 Askvoll — Val 2011 Askvoll er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Askvoll
 • Val 2011 Gaular — Val 2011 Gaular er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gaular
 • Val 2011 Flora — Val 2011 Flora er Firda og firda.no si sone for det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Flora
 • Val 2011 Solund — Val 2011 Solund er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Solund
 • Val 2011 Gulen — Val 2011 Gulen er Firda, firda.no, Nordhordland og nordhordland.no si sone for det brukarskapte innhaldet for…
 • Val 2011 Hyllestad — Val 2011 Hyllestad er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Hyllestad
 • Val 2011 Førde — Val 2011 Førde er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Førde
 • Firda-bloggen — Innlegg frå bloggarane i Firda
 • Skrivekløe
 • Val 2011 Jølster — Val 2011 Jølster er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Jølster

Soner vi tilrår

 • RIVEDAL — RIVEDAL – kraftverkbygda og solsida av Dalsfjorden!
 • Fjaler — “Då Gud heldt fest i Fjaler” Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu
 • Naustdal — -bygda mellom byane
 • Angedalen — For folk som bur eller tidlegare har budd i Angedalen som er flottaste staden i heile Sogn og Fjordane! =D
 • Høyanger — Sona av og for høyangeringar – fastbuande og utflytta
 • Reksta — Møtplass for øyingar og andre med hjarte for øya i vest
 • Askvoll — Ein stad der dine villaste draumar kan realiserast, men også ein stad der dei små kvardagseventyra kan få lov til…
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Stongfjorden — Stongfjorden, den einaste fjorden i verda der du kan sjå frå fjordbotnen til havgapet
 • Jølster — Sone av og for jølstringar
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Sognatreff — Sona for sogningar og andre som liker seg i Sogn
 • Breim — Breim sin plass på nettet
 • Kystpuls — Lokal debatt og aktivitetskalender for ytre Sunnfjord – i regi av Firdaposten
 • Skjerjehamn — Skjerjehamn ligg nord på Sandøy i Gulen kommune
 • Jakt og Fiske - Vestlandet — Møteplassen for for jakt, og fiske intresserte i Sogn og Fjordane og Hordaland