Sogn og Fjordane

Sona innheld bidrag som automatisk blir henta frå andre soner og brukarar i heile fylket. Bidrag til papiravisa Firda legg du inn på firda.origo.no. Firda sine reglar og retningslinjer for debatt og kommentering finn du her

Vertskapet tilrår

Stadig fleire ultralokale soner dukkar opp kring om i fylket. Blant dei nyaste sonene finn ein Holsen, Hyllestad, Oldedalen, Nasdalen, Gaular, Kandal, Naustdal, Fjaler, og Svelgen. Kontakt gjerne sonevertane om du vil vere med og styre sonene. Eller vil du drive ei eiga sone for ditt lokalsamfunn?

Er du ny på Origo finn du nyttige starttips her

5700 medlemer

Sjå alle

Fjordaglimt er en sone på Origo.

Annonse

Aktive samtalar i vår region

Eitt innlegg av Jenny R.
16
Eitt innlegg av Asbjørn E.
2
Eitt innlegg av Asbjørn E.
1
Eitt innlegg av Stein O. B.
20706

Sogn og Fjordane

Alle kan opprette sone på Origo. Nedanfor er eit utval av nye bidrag frå soner i Sogn og Fjordane.

Exclamation_desat_24

Parasittar på Brulandsvellene

Spåkonepropagandaen frå Asplan Viak for gigantbutikkar på Brulandsvellene har ikkje mykje å bli klok av. Det meste ser ut til å byggje på spekulasjonar meir enn på kunnskap.

Exclamation_desat_24

Roald Leivestad. Video Florø.

INC Gruppen i Florø med ny film om olje- og gassaktiviteten vår.

Exclamation_desat_24

Dans i Dale torsdag 4. september.

Exclamation_desat_24

Lokal veke 36 - 2014. Kva skjer? Kva kan du få oppleve? Veit du om noko som er kjekt for fleire å vere med på? Fortel!

Her kan du sjå litt av det som skjer og som du kan delta på i Fjaler og i nabolaget. Denne veka og framover. Veke 36 er 1. sept. – 7. sept. 2014

Exclamation_desat_24

Tid for tillit. Appell Inge Eidsvåg.

Inge Eidsvåg holdt appell for de streikende og andre frammøtte på Gjøvik gård onsdag 20. august.

Exclamation_desat_24

Romaniahjelpa.

Innsamling Romaniahjelpen

Exclamation_desat_24

Innvandringspress på kommunane

Kommunane mottar stadig oppmoding frå Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDI) om å busetje fleire asylsøkjarar/flyktningar. I fjor var det 38 prosent av asylsøkjarane som fekk innvilga flyktningestatus. Resten av søkjarane som fekk opphaldsløyve fekk dette på såkalla ”subsidiær beskyttelse” , eller opphald på humanitært grunnlag. Innbyggjarane i kommunane vert såleis feilinformerte ved at desse innvandrarane vert omtala som flyktningar av media, Utlendingsdirektoratet (UDI) osv.

Exclamation_desat_24

Årsmøte i Veteranbåtlaget M/S Stangfjord

Vi inviterer til Årsmøte I Veteranbåtlåget M/S Stangfjord

Exclamation_desat_24

Rett og Slett. Stordans i Dale. 13. september. 20.00 - 24.00

Å gå på dansefest.

Exclamation_desat_24

Dette åtvara KrF mot

Alle politiske parti var samde om at staten ikkje skulle kreve 25% skatt på frivillig arbeid. Dvs. at ein skulle ha ei ordning som gjorde at frivillige lag og organisasjonar slapp å betale meirverdiavgift (MVA / moms).

Exclamation_desat_24

På Billy Bryants kafè...................

INDRE HAFSLO SPELEMANNSLAG.

Exclamation_desat_24

NKD. Nordisk Kunstnarsenter Dale. På Dalsåsen.

Der var Open Dag på kunstnarsenteret i Dale sundag 24.08.2014

Exclamation_desat_24

SOFT. Kjærleikens ferjereiser Torsdag 25. sept 1800 Teater i Dale.

Kjærleikens ferjereiser

Exclamation_desat_24

Takk for hjelpa!

Til den som var så hyggelig og drog teinene mine i natt:

Exclamation_desat_24

Syvde kirke

Syvdes første kirke var en stavkirke av ukjent alder og utseende ved gården Myklebust. Den var viet til Olav den hellige, og den er omtalt i Aslak Bolts jordebok. Syvde tilhørte Volda prestegjeld etter reformasjonen og hadde gudstjeneste hver tredje helligdag. Gamlekirken skal ha hatt et alterskap med to dører, og i 1677 fikk den prekestol fra Ulstein kirke. Som andre kirker gikk den på auksjon på 1720-tallet, og den hadde en rekke private eiere i det drøye århundret som fulgte. Tidlig på 1800-tallet ble viste kirken tegn på «brøstfeldigheter», og i 1836–37 ble ny kirke oppført ved gården Vik. Den ble innviet av prosten den 13. november 1837, utsatt med en dag på grunn av uvær.

Det skjer

Har du eit arrangement du vil dele? Del det her!

Sjå heile kalenderen

Mest tilrådd denne veka

fredag 5. september kl. 20.30 Rica Sunnfjord Hotel og Spa
Fredag 5 september tek du med deg ein venn eller tre og kjem til Førde på Sunnfjord Hotell oppe i Sunnfjordsalen! Gamlebanken Spelemannslag og Førdefestivalen arrangerar folkemusikkpub i lag og har eit program du kan varme deg på heilt til neste gang… Les heile

Kampsaker

«Norge og Vestlandet har mistet et ungt flott menneske med hjertevarme og store sportslige resultater. Og hva velger Firda; Jo, fotballen er det viktigste uansett, store oppslag på framsida. Hvor er det medmenneskelige? Er virkelig fotballen virkelig så viktig at den går foran en slik tragedie?»

Ta standpunkt!
2 er positive
0 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønskjer det kan opprette ei sone på Origo. Her viser vi eit utval av soner. Opprett di eiga sone

Soner frå Fjordaglimt

 • Firdatinget — Folkets ting og domstol for Sogn og Fjordane
 • Val 2011 Gloppen — Val 2011 Gloppen er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gloppen
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Firda-agentane — Lukka sone for alle som er med i agentnettverket til Firda
 • Firda meiner... — Leiarkommentaren til sjefredaktøren og kommentarar frå andre redaksjonen til Firda Media
 • Val 2011 Naustdal — Val 2011 Naustdal er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Naustdal
 • Sportsfiske — Sportsfiske er ei sone som vert driven av Firda
 • Val 2011 Høyanger — Val 2011 Høyanger er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Høyanger
 • Firda — Her kan du legge inn debattinnlegg, arrangement til Det skjer, lesarbilete, og anna som du ønskjer på trykk i…
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Val 2011 Askvoll — Val 2011 Askvoll er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Askvoll
 • Val 2011 Flora — Val 2011 Flora er Firda og firda.no si sone for det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Flora
 • Kyrkjeleg i Sogn og Fjordane — Halvlukka sone for tilsette og frivillige ved kyrkjene i Sogn og Fjordane
 • Val 2011 Fjaler — Val 2011 Fjaler er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Fjaler
 • Firdaval 2011 — Val 2011 Sogn og Fjordane er Firda si dekking av valkampen
 • Val 2011 Fylkestinget — Val 2011 Fylkestinget er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for fylkestingsvalet i Sogn…
 • Val 2011 Gaular — Val 2011 Gaular er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Gaular
 • Val 2011 Solund — Val 2011 Solund er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Solund
 • Val 2011 Gulen — Val 2011 Gulen er Firda, firda.no, Nordhordland og nordhordland.no si sone for det brukarskapte innhaldet for…
 • Val 2011 Hyllestad — Val 2011 Hyllestad er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Hyllestad
 • Val 2011 Førde — Val 2011 Førde er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Førde
 • Firda-bloggen — Innlegg frå bloggarane i Firda
 • Skrivekløe
 • Val 2011 Jølster — Val 2011 Jølster er Firda og firda.no sin inngangsportal til det brukarskapte innhaldet for kommunevalet i Jølster

Soner vi tilrår

 • RIVEDAL — RIVEDAL – kraftverkbygda og solsida av Dalsfjorden!
 • Fjaler — “Då Gud heldt fest i Fjaler” Det kjende diktet til Jakob Sande rører ved hjarta til mang ein Fjalerbu
 • Naustdal — -bygda mellom byane
 • Angedalen — For folk som bur eller tidlegare har budd i Angedalen som er flottaste staden i heile Sogn og Fjordane! =D
 • Høyanger — Sona av og for høyangeringar – fastbuande og utflytta
 • Reksta — Møtplass for øyingar og andre med hjarte for øya i vest
 • Askvoll — Ein stad der dine villaste draumar kan realiserast, men også ein stad der dei små kvardagseventyra kan få lov til…
 • AGURK. Av Fotojournalist Bent Are Iversen — Fotojournalist Bent Are Iversen tek føre seg det Artige, Generelle, Uinteressante, Rare og Kjedelege (AGURK)
 • Stongfjorden — Stongfjorden, den einaste fjorden i verda der du kan sjå frå fjordbotnen til havgapet
 • Jølster — Sone av og for jølstringar
 • Førde i Sunnfjord — For deg som bryr deg om Førde
 • Sognatreff — Sona for sogningar og andre som liker seg i Sogn
 • Breim — Breim sin plass på nettet
 • Kystpuls — Lokal debatt og aktivitetskalender for ytre Sunnfjord – i regi av Firdaposten
 • Skjerjehamn — Skjerjehamn ligg nord på Sandøy i Gulen kommune
 • Jakt og Fiske - Vestlandet — Møteplassen for for jakt, og fiske intresserte i Sogn og Fjordane og Hordaland